IMG_8111

Team Game – Trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Asiantech

Thành lập tháng 05/2015.

Số lượng thành viên hiện tại : 17 người